Regulamin Pobytu

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.16.00, a kończy się o godz.11
 • Rezerwację uważa się za ważną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym terminie , rezerwację uważa się za nieważną.
 • Wpłaty pozostałej należności należy dokonać najpóźniej w dniu przyjazdu na wypoczynek, przed pobraniem kluczy od domku.
 • Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka.
 • Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie korzystania z obiektu.
 • Zabrania się palenia tytoniu w domkach oraz używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych, a ogrzewanie domku w przypadku niskich temperatur dopuszczalne jest wyłącznie urządzeniami ośrodka.
 • Parking na terenie ośrodka jest bezpłatny.
 • Pobyt ze zwierzętami bez dodatkowej opłaty. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po własnym zwierzęciu na terenie ośrodka.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • Z placu zabaw dzieci mogą korzystać wyłącznie pod opieką dorosłych.
 • Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja śmieci.( szkło, tworzywa sztuczne, papier, śmieci ogólne )